Cerere de transcriere a certificatelor/extraselor/extraselor multilingve de stare civilă procurate din străinătate