Înregistrarea decesului

Înregistrarea decesului

Odată cu declaraţia de deces, declarantul va depune următoarele acte:

- certificatul medical constatator al decesului, întocmit şi semnat de medicul sau cadrul mediu sanitar care a făcut constatarea, în care trebuie consemnată cauza decesului;

- actul de identitate al celui decedat;

- livretul militar sau adeverinţa de recrutare, după caz, pentru persoanele supuse obligaţiunilor militare;

- fotocopia actului de identitate al declarantului;

- în cazurile în care declarantul nu poate prezenta actele prevăzute mai sus, va depune în scris motivul neprezentării acestora şi datele de stare civilă ale decedatului;

- dovada eliberată de poliţie sau de parchet, din care să rezulte că una dintre aceste autorităţi a fost sesizată despre deces, în situația în care decesul se datorează unei sinucideri, unui accident sau altor cauze violente, precum şi în cazul găsirii unui cadavru.