Divorțul pe cale administrativă

Divorțul pe cale administrativă      

La depunerea cererii de divorţ, ofiţerul de stare civilă delegat solicită soţilor următoarele documente:

- certificatele de naştere şi căsătorie ale soţilor, în original şi copie;

- documentele cu care se face dovada identităţii, în original şi copie;

- declaraţie dată în faţa ofiţerului de stare civilă în situaţia în care ultima locuinţă comună nu  este aceeaşi cu domiciliul sau reşedinţa ambilor soţi înscrisă în actele de identitate.                                                                                                                                                  În cazul cetăţenilor străini certificatele de naştere trebuie să îndeplinească cerinţele de legalitate conform convenţiilor internaţionale şi tratatelor încheiate între România şi statele ai căror cetăţeni sunt.

 În cazul persoanelor care nu cunosc limba română, depunerea cererii de divorţ se face în prezenţa unui traducător autorizat, iar în cazul persoanelor surdomute, a unui interpret, încheindu-se în acest sens un proces-verbal.