Eliberarea actelor de identitate pe bază de procură

În situația în care solicitantul unui nou act  de identitate (atenție! primul act de identitate nu se eliberează pe bază de procură specială) se află temporar în străinătate, depunerea cererii sau, după caz, înmânarea actului de identitate se poate face și pe bază de procură specială obținută de la misiunile diplomatice sau oficiile consulare ale României din statul respectiv.

În cuprinsul procurii speciale trebuie să se regăsească, în mod obligatoriu, scopul pentru care aceasta a fost eliberată, respectiv depunerea cererii pentru eliberarea actului de identitate și/sau ridicarea actului de identitate, schimbarea domiciliului, etc.

Procura trebuie să aibă aplicată fotografia (mărimea 3/4 cm cu bandă albă de 7 mm) solicitantului și să fie certificată cu timbrul sec al misiunii diplomatice sau al oficiului consular respectiv.

La procură se atașează o fotografie, ștampilată pe verso, identică cu cea care a fost aplicată pe procură.

IMPORTANT!!!

La depunerea cererilor de către mandatar (persoana împuternicită prin procură specială să reprezinte solicitantul) acestea vor fi completate cu datele  mandantului (persoana  care solicită eliberarea unui nou act de identitate) și vor fi semnate de către mandatar la ghișeul serviciului public comunitar local de evidență a persoanelor de la locul de domiciliu al mandantului.

Mandatarul, va prezenta la ghișeu, in numele mandantului documentele cu care acesta face potrivit legii dovada numelui de familie și a prenumelui precum și a datei de naștere (certificatul de naștere), documentul cu care face dovada stării civile (certificat de căsătorie/hotărâre/certificat de divorț-dacă este cazul), alături de celelalte documente cu care face dovada adresei de domiciliu precum și a achitării contravalorii actului de identitate.  Documentele de stare civilă precum și cele cu care face dovada adresei de domiciliu vor fi prezentate  in original, o copie a acestora urmând a fi anexată la cerere.

În cuprinsul procurii trebuie să se regăsească în mod obligatoriu, scopul pentru care aceasta a fost dată, respectiv depunerea cererii și ridicarea actului de identitate, precum și motivul/motivele pentru care se solicită actul de identitate.