Stabilirea resedintei

Pentru înscrierea mențiunii de stabilire a reședinței în actul de identitate valabil (cartea de identitate, cartea de identitate provizorie sau buletinul de identitate), persoana interesată se adresează serviciului public comunitar de evidență a persoanelor pe raza căruia locuiește temporar, completând în acest sens cererea (vezi formularul editabil în secțiunea ,,FORMULARE UTILE”) pentru înscrierea în actul de identitate a mențiunii privind stabilirea reședinței, la care anexează următoarele documente:  
- actul de identitate în care urmează a se înscrie mențiunea de stabilire a reședinței;
- documentul cu care se face dovada adresei de reședință, original și copie.
Reședința se aplică pentru perioada solicitată dar nu mai mare de un an.

În situația în care o altă persoană este proprietarul imobilului, aceasta în calitate de găzduitor își va exprima consimțământul prin completarea rubricii corespunzătoare din cererea pentru înscrierea în actul de identitate a mențiunii privind stabilirea reședinței, în prezența personalului serviciului public comunitar de evidență a persoanelor, sau printr-o declarație dată în fața polițistului din structurile teritoriale ale Poliției Române, la misiunea diplomatică sau oficiul consular de carieră al României din străinătate ori la autoritățile străine competente. În acest ultim caz, declarația de primire în spațiu va fi prezentată, tradusă și legalizată potrivit normelor legale în vigoare. Declarația de primire în spațiu poate fi dată, cu cel mult 90 de zile înainte de data depunerii cererii, la notarul public din țară ori în fața polițistului  din structurile teritoriale ale Poliției Române și, cu cel mult 6 luni înainte de această dată, la misiunea diplomatică sau oficiul consular de carieră al României din străinătate ori la autoritățile competente (art. 86 alin. 3 din Hotărârea nr. 295/2021 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare unitară a dispozițiilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 97/2005).           

Pentru persoanele care solicită stabilirea reședinței în locuri de cazare în comun cămine/internate școlare, campusuri universitare, instituții de ocrotire/centre de servicii sociale sau în centre educative, dovada adresei de reședință se face cu declarația scrisă a conducătorului instituției  sau centrului ori persoanei abilitate de acesta, consemnată pe cerere la rubrica destinată consimțământului titularului spațiului de locuit, prin înscrierea numelui de familie și a prenumelui, a seriei și numărului actului de identitate, a datei și a semnăturii peste care se aplică, opțional, ștampila instituției în cauză.

De la obligația de a solicita înscrierea în actul de identitate a reședinței sunt exceptate:

  1. persoana care locuiește la o altă adresă decât cea de domiciliu, în interesul serviciului sau în scop turistic;
  2. persoana internată într-o unitate sanitară/medicală.