Eliberarea cartii de identitate provizorii

   Se eliberează în cazul în care solicitantul nu posedă  certificate de stare civilă  şi/sau act de spaţiu

Pentru eliberarea cărţii de identitate provizorii, persoana fizică completează Cererea pentru eliberarea actului de identitate, la care anexează documentele pe care le poate prezenta pentru a face dovada numelui, stării civile, cetăţeniei române, a adresei de domiciliu, trei fotografii mărimea 3/4 cm, având la bază o bandă albă de 7 mm, precum şi chitanţa reprezentând contravaloarea cărţii de identitate provizorii (1 leu).

   Contravaloarea documentelor de identitate (cartea de identitate si cartea de identitate provizorie) se achită la sediul Serviciilor Publice Comunitare de Evidenta a Persoanelor pe raza cărora solicitantul are domiciliul sau reşedinţa, ori la structura de taxe si impozite din cadrul Consiliului Local in subordinea căruia funcţionează Serviciul Public Comunitar de Evidenta a Persoanelor.

   Cetăţenii români domiciliaţi în străinătate, care doresc să intre în posesia unei cărţi de identitate provizorii, în care să fie înscrisă reşedinţa din România, unde locuiesc temporar, depun Cererea pentru eliberarea actului de identitate cetăţenilor români cu domiciliul în străinătate şi reşedinţa în România, la serviciul public comunitar de evidentă a persoanelor pe raza căruia au reşedinţa, la care anexează următoarele documente:
- paşaportul, aflat în termen de valabilitate, care atestă statutul de cetăţean român domiciliat în străinătate, original şi copii ale filei informatizate şi ale filelor destinate aplicării vizelor şi ştampilelor autorităţilor de frontieră, precum şi copii ale aceloraşi file ale paşaportului străin pentru situaţia în care solicitantul a intrat în ţară cu un document de călătorie emis de o autoritate străină;        
- certificatul de naştere şi/sau de căsătorie, eliberate de oficiile de stare civilă române, original şi copie;  
- hotărârea de divorţ definitivă şi irevocabilă/certificatul de divorţ, după caz, original şi copie;
- dovada adresei de reşedinţă din România;        
- două fotografii mărimea 3/4 cm, având la bază o bandă albă de 7 mm;
- chitanţa reprezentând contravaloarea cărţii de identitate provizorii (1 leu).

   Contravaloarea documentelor de identitate (cartea de identitate si cartea de identitate provizorie) se achită la sediul Serviciilor Publice Comunitare de Evidenta a Persoanelor pe raza cărora solicitantul are domiciliul sau reşedinţa, ori la structura de taxe si impozite din cadrul Consiliului Local in subordinea căruia funcţionează Serviciul Public Comunitar de Evidenta a Persoanelor.