Eliberarea cărții de identitate provizorii

În prezent, conform prevederilor art. 20 alin. (1) din O.U.G. nr. 97/2005, republicată, privind evidența, domiciliul, reședința și actele de identitate ale cetățenilor români, cartea de identitate provizorie se eliberează în următoarele cazuri:

  • Când solicitantul nu prezintă toate documentele necesare pentru eliberarea cărții de identitate(certificate de stare civilă/dovada adresei de domiciliu)
  • În cazul cetățenilor români cu domiciliul în străinătate care locuiesc temporar în România

Conform prevederilor art. 79 alin. (4) din Hotărârea nr. 295/2021 – pe durata suspendării dreptului la libera circulație în străinătate, cetățeanului român i se refuză temporar eliberarea cărții de identitate - iar la solicitarea acestuia i se poate elibera o carte de identitate provizorie.

Termenul de valabilitate al cărții de identitate provizorii este de un an

Pentru eliberarea cărții de identitate provizorii, persoana fizică completează Cererea pentru eliberarea actului de identitate (potrivit modelului editabil care se regăsește în secțiunea – FORMULARE UTILE), la care anexează documentele pe care le poate prezenta solicitantul pentru a face dovada numelui, stării civile, cetățeniei române, a adresei de domiciliu, două fotografii mărimea 3/4 cm, având la bază o bandă albă de 7 mm, precum și chitanța reprezentând contravaloarea cărții de identitate provizorii (1 leu).

Contravaloarea documentelor de identitate (cartea de identitate provizorie) se achită la sediul Serviciilor Publice Comunitare de Evidență a Persoanelor pe raza cărora solicitantul are domiciliul sau reședința, ori la structura de taxe si impozite din cadrul Consiliului Local în subordinea căruia funcționează Serviciul Public Comunitar de Evidență a Persoanelor.

Cetățenii români domiciliați în străinătate, care doresc să intre în posesia unei cărți de identitate provizorii, în care să fie înscrisă reședința din România, unde locuiesc temporar, depun Cererea pentru eliberarea actului de identitate cetățenilor români cu domiciliul în străinătate și reședința în România (potrivit modelului editabil care se regăsește în secțiunea – FORMULARE UTILE), la serviciul public comunitar de evidentă a persoanelor pe raza căruia au reședința, la care anexează următoarele documente:

  1. pașaportul aflat în termen de valabilitate, cu menționarea țării de domiciliu, în original și copia filelor conținând datele personale și domiciliul;
  2. certificatul de naștere și/sau de căsătorie, eliberate de oficiile de stare civilă române, original și copie;  
  3. hotărârea de divorț definitivă și irevocabilă/certificatul de divorț, după caz, original și copie; dacă cetățeanul nu poate prezenta certificatul/hotărârea judecătorească de divorț, dovada statului civil și după caz a numelui se poate face cu certificatul de naștere sau de căsătorie cu mențiuni pe care solicitantul le are la data depunerii cererii;
  4. dovada adresei de reședință din România;        
  5. chitanța reprezentând contravaloarea cărții de identitate provizorii (1 leu).

Contravaloarea documentelor de identitate (cartea de identitate provizorie) se achită la sediul Serviciilor Publice Comunitare de Evidenta a Persoanelor pe raza cărora solicitantul are reședința în România, ori la structura de taxe și impozite din cadrul Consiliului Local în subordinea căruia funcționează Serviciul Public Comunitar de Evidenta a Persoanelor.