Furtul, pierderea sau deteriorarea actului de identitate

În termen de 15 zile de la pierderea, furtul, deteriorarea sau distrugerea actului de identitate, persoana fizică este obligată să solicite serviciului public comunitar de evidență a persoanelor eliberarea unei noi cărți de identitate, prezentând următoarele documente:

  • - Cererea pentru eliberarea actului de identitate (potrivit modelului editabil care se regăsește în secțiunea – FORMULARE UTILE);
  • - actul de identitate deținut anterior (în cazul deteriorării)
  • - certificatul de naștere, original și copie;
  • - certificatul de căsătorie, în cazul persoanelor căsătorite sau al soțului supraviețuitor, original și copie;
  • - hotărârea de divorț definitivă și irevocabilă/certificatul de divorț, după caz, original și copie; dacă cetățeanul nu poate prezenta certificatul/hotărârea judecătorească de divorț, dovada statului civil și după caz a numelui se poate face cu certificatul de naștere sau de căsătorie cu mențiuni pe care solicitantul le are la data depunerii cererii;
  • - un document emis de instituții sau autorități publice - pașaport, permis de conducere, legitimație de serviciu, livret militar ori diploma de absolvire a unei instituții de învățământ, cu fotografie de dată recentă - original și copie;
  • - documentul, în original și fotocopie(după caz), cu care se face dovada adresei de domiciliu (vezi secțiunea ,,Dovada adresei de domiciliu,,);
  • - documentul cu care se face dovada achitării contravalorii actului de identitate.

Contravaloarea documentelor de identitate (cartea de identitate și cartea de identitate provizorie) se achită la sediul Serviciilor Publice Comunitare de Evidență a Persoanelor pe raza cărora solicitantul are domiciliul sau reședința, ori la structura de taxe și impozite din cadrul Consiliului Local în subordinea căruia funcționează Serviciul Public Comunitar de Evidență a Persoanelor.