Eliberarea unui nou act de identitate

  CAZURI DE SOLICITARE A ELIBERĂRII UNUI NOU ACT DE IDENTITATE

- Expirare...
- Dacă s-a modificat numele sau prenumele titularului...
- În cazul schimbării domiciliului...

- În cazul schimbării denumirii localităţilor şi străzilor, al renumerotării imobilelor, al înfiinţării localităţilor...
- În cazul atribuirii unui nou C.N.P....

- În cazul schimbării sexului...
- În cazul anulării...
- Pentru preschimbarea buletinelor de identitate...   

 

 


   Documente necesare pentru eliberarea unui nou act de identitate ca urmare a expirării actului de identitate  deţinut anterior sau în cazurile de schimbare denumire stradă / renumerotare , înfiinţare de localităţi


- cererea pentru eliberarea actului de identitate;
- actul de identitate;
- cartea de alegător(dacă este cazul);
- certificatul de naştere, original şi copie;
- certificatul de căsătorie, în cazul persoanelor căsătorite sau al soţului supravieţuitor, original şi copie;
- hotărârea de divorţ definitivă şi irevocabilă/certificatul de divorţ, după caz, original şi copie;
- certificatul de deces al soţului/soţiei decedat/decedate, în cazul soţului supravieţuitor,original şi copie;
- certificatele de naştere ale copiilor cu vârsta mai mică de 14 ani, după caz, original şi copie;
- documentul cu care se face dovada adresei de domiciliu, precum şi, după caz, cel cu care se face dovada adresei de reşedinţă, original şi copie;
- chitanţa reprezentând contravaloarea cărţii de identitate (7 lei);

   Contravaloarea documentelor de identitate (cartea de identitate si cartea de identitate provizorie) se achită la sediul Serviciilor Publice Comunitare de Evidenta a Persoanelor pe raza cărora solicitantul are domiciliul sau reşedinţa, ori la structura de taxe si impozite din cadrul Consiliului Local in subordinea căruia funcţionează Serviciul Public Comunitar de Evidenta a Persoanelor.      


Pentru eliberarea unui nou act de identitate, în cazul modificării numelui şi/sau prenumelui titularului, prenumelui părinţilor, a datei ori a locului de naştere, precum şi în situaţia schimbării sexului, solicitantul prezintă următoarele documente:


- Cererea pentru eliberarea actului de identitate;


- actul de identitate;


- cartea de alegător(dacă este cazul);


- certificatul de naştere, original şi copie;


- certificatul de căsătorie, în cazul persoanelor căsătorite sau al soţului supravieţuitor, original şi copie


- hotărârea de divorţ definitivă şi irevocabilă/certificatul de divorţ, după caz, original şi copie;


- certificatul de deces al soţului/soţiei decedat/decedate, în cazul soţului supravieţuitor,original şi copie;
- certificatele de naştere ale copiilor cu vârsta mai mică de 14 ani, după caz, original şi copie;
- documentul cu care se face dovada adresei de domiciliu, precum şi, după caz, cel cu care se face dovada adresei de reşedinţă, original şi copie;
- chitanţa reprezentând contravaloarea cărţii de identitate (7 lei);                   .
- hotărârea judecătorească rămasă definitivă şi irevocabilă sau, după caz, actul administrativ în baza căruia s-au modificat datele de stare civilă .

 

   Contravaloarea documentelor de identitate (cartea de identitate si cartea de identitate provizorie) se achită la sediul Serviciilor Publice Comunitare de Evidenta a Persoanelor pe raza cărora solicitantul are domiciliul sau reşedinţa, ori la structura de taxe si impozite din cadrul Consiliului Local in subordinea căruia funcţionează Serviciul Public Comunitar de Evidenta a Persoanelor.      


Pentru eliberarea unui nou act de identitate ca urmare a schimbării adresei de domiciliu, solicitantul prezintă următoarele documente:


- Cererea pentru eliberarea actului de identitate;


- actul de identitate;


- cartea de alegător(dacă este cazul);


- certificatul de naştere, original şi copie;


- certificatul de căsătorie, în cazul persoanelor căsătorite sau al soţului supravieţuitor, original şi copie;
- hotărârea de divorţ definitivă şi irevocabilă/certificatul de divorţ, după caz, original şi copie;
- certificatul de deces al soţului/soţiei decedat/decedate, în cazul soţului supravieţuitor,original şi copie;
- certificatele de naştere ale copiilor cu vârsta mai mică de 14 ani, după caz, original şi copie;
- documentul cu care se face dovada adresei de domiciliu, precum şi, după caz, cel cu care se face dovada adresei de reşedinţă, original şi copie;
- chitanţa reprezentând contravaloarea cărţii de identitate (7 lei);

 

   Contravaloarea documentelor de identitate (cartea de identitate si cartea de identitate provizorie) se achită la sediul Serviciilor Publice Comunitare de Evidenta a Persoanelor pe raza cărora solicitantul are domiciliul sau reşedinţa, ori la structura de taxe si impozite din cadrul Consiliului Local in subordinea căruia funcţionează Serviciul Public Comunitar de Evidenta a Persoanelor.      

   În situaţia în care găzduitorul nu se poate prezenta la serviciul public comunitar de evidenţă a persoanelor, declaraţia de primire în spaţiu poate fi consemnată la notarul public, la misiunea diplomatică sau oficiul consular al României din străinătate ori în prezenţa poliţistului de la postul de poliţie, pentru mediul rural.


   Declaraţia găzduitorului, se prezintă de solicitant odată cu depunerea cererii pentru eliberarea actului de identitate ca urmare a schimbării domiciliului.