Eliberarea unui nou act de identitate

  CAZURI DE SOLICITARE A ELIBERĂRII UNUI NOU ACT DE IDENTITATE

 • - Expirare, modificare nume/prenume titular
 • - Dacă s-a modificat numele sau prenumele titularului...
 • - În cazul schimbării domiciliului...
 • - În cazul schimbării denumirii localităților și străzilor, al renumerotării imobilelor, al înființării localităților...
 • - În cazul atribuirii unui nou C.N.P....
 • - În cazul schimbării sexului...
 • - În cazul anulării...
 • - Pentru preschimbarea buletinelor de identitate...   

Documente necesare:

 • - cererea pentru eliberarea actului de identitate; potrivit modelului editabil care se regăsește în secțiunea – FORMULARE UTILE
 • - actul de identitate deținut anterior;
 • - certificatul de naștere, original și copie;
 • - certificatul de căsătorie, în cazul persoanelor căsătorite sau al soțului supraviețuitor, original și copie;
 • - hotărârea de divorț definitivă și irevocabilă/certificatul de divorț, după caz, original și copie;
 • - certificatele de naștere ale copiilor cu vârsta mai mică de 14 ani, care își schimbă domiciliul împreună cu solicitantul actului de identitate;
 • - documentul, în original și fotocopie(după caz), cu care se face dovada adresei de domiciliu(vezi secțiunea ,,Dovada adresei de domiciliu,,);
 • - documentul cu care se face dovada achitării contravalorii actului de identitate 

Contravaloarea documentelor de identitate (cartea de identitate și cartea de identitate provizorie) se achită la sediul Serviciilor Publice Comunitare de Evidență a Persoanelor pe raza cărora solicitantul are domiciliul sau reședința, ori la structura de taxe și impozite din cadrul Consiliului Local în subordinea căruia funcționează Serviciul Public Comunitar de Evidență a Persoanelor.

În situația în care o altă persoană este proprietarul imobilului, aceasta în calitate de găzduitor își va exprima consimțământul prin completarea rubricii corespunzătoare din cererea pentru înscrierea în actul de identitate a mențiunii privind stabilirea reședinței, în prezența personalului serviciului public comunitar de evidență a persoanelor, sau printr-o declarație dată în fața polițistului din structurile teritoriale ale Poliției Române, la misiunea diplomatică sau oficiul consular de carieră al României din străinătate ori la autoritățile străine competente. În acest ultim caz, declarația de primire în spațiu va fi prezentată, tradusă și legalizată potrivit normelor legale în vigoare. Declarația de primire în spațiu poate fi dată, cu cel mult 90 de zile înainte de data depunerii cererii, la notarul public din țară ori în fața polițistului  din structurile teritoriale ale Poliției Române și, cu cel mult 6 luni înainte de această dată, la misiunea diplomatică sau oficiul consular de carieră al României din străinătate ori la autoritățile competente (art. 86 alin. (3) din Hotărârea nr. 295/2021 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare unitară a dispozițiilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 97/2005.