Eliberarea unui nou act de identitate

(expirare; dacă s-a modificat numele sau prenumele titularului; in cazul schimbării domiciliului; în cazul schimbării denumirii localităţilor şi străzilor, al renumerotării imobilelor, al înfiinţării localităţilor; în cazul atribuirii unui nou C.N.P.;in cazul schimbării sexului; in cazul anulării; pentru preschimbarea buletinelor de identitate)

 

DOCUMENTE  NECESARE:

- cererea pentru eliberarea actului de identitate

- actul de identitate;

- cartea de alegător(dacă este cazul)

- certificatul de naştere, original şi copie;

- certificatul de căsătorie, în cazul persoanelor căsătorite sau al soţului supravieţuitor, original şi copie;

- hotărârea de divorţ definitivă şi irevocabilă / certificatul de divorţ, după caz, original şi copie;

- certificatul de deces al soţului/soţiei decedat/decedate, în cazul soţului supravieţuitor, original şi copie;

- certificatele de naştere ale copiilor cu vârsta mai mică de 14 ani, după caz, original şi copie;

- documentul cu care se face dovada adresei de domiciliu, precum şi, după caz, cel cu care se face dovada adresei de reşedinţă, original şi copie;

- chitanţa reprezentând contravaloarea cărţii de identitate (7 lei)