Programul anual de achiziţii publice pentru anul 2019