Obţinerea actelor de identitate pentru persoanele aflate în situaţii deosebite

        În cazurile în care există persoane aflate în situaţii deosebite ce necesită eliberarea actului de identitate într-un termen mai scurt decât cel de la serviciul public comunitar local de evidenţă a persoanelor de la locul de domiciliu (D.E.P. Craiova - 4 zile lucrătoare, S.P.C.L.E.P. de pe raza judeţului Dolj  între 7 şi 10 zile lucrătoare), acestea se pot prezenta la sediul Direcţiei Publice Comunitare de Evidenţă a Persoanelor Dolj aflat în mun. Craiova, str. Vulturi nr.9, după o programare prealabilă la nr. de telefon 0351 437039, pentru comunicarea orei la care pot depune cererile de eliberare a actelor de identitate. Cererile pot fi depuse în aceeaşi zi sau în ziua următoare programării telefonice iar actele vor fi eliberate în maxim 24 ore de la data depunerii cererii, dacă se prezintă toate documentele necesare.

        Sunt considerate situaţii deosebite motive medicale, deplasări urgente în altă localitate sau în alt stat, susţinerea unor concursuri de admitere sau examene, efectuarea unor operaţiuni notariale/bancare, etc, dar şi refuzul sau amânarea nejustificată pentru eliberarea actului la un serviciu public comunitar local sau a documentelor necesare de către primăria competentă.           

         Cetăţeanul aflat într-una din situaţiile deosebite de mai sus va completa o cerere scrisă (potrivit modelului postat la Secţiunea ,,Evidenţa persoanelor “ - ,,Formulare ’’) din care să rezulte motivul pentru care solicită eliberarea actului de identitate sau înscrierea menţiunii privind reşedinţa, cerere pe care o obţine la ghişeu şi care se supune aprobării directorului executiv al Direcţiei Publice Comunitare de Evidenţă a Persoanelor Dolj.