Obţinerea certificatului privind domiciliul înregistrat în Registrul naţional de evidenţă a persoanelor

   Certificatele privind domiciliul înregistrat în Registrul national de evidenţă a persoanelor sunt eliberate de Direcţia pentru Evidenţa Persoanelor şi Administrarea Bazelor de Date.

   Cetăţenii care solicită eliberarea Certificatului privind domiciliul înregistrat în Registrul naţional de evidenţă a persoanelor, necesar în vederea obţinerii unor drepturi sau apărării intereselor acestora în străinătate, vor depune cererea potrivit modelului, personal sau prin împuternicit cu procură specială,  la sediul S.P.C.J.E.P./S.P.C.L.E.P./primăria pe raza căruia/căreia are domiciliul.

   Cererea, trebuie să fie însoţită de copia xerox a actului de identitate a persoanei pentru care se solicită eliberarea Certificatului privind domiciliul înregistrat în Registrul national de evidenţă a persoanelor şi după caz de procura specială în cazul în care se solicită eliberarea certificatului privind domiciliul înregistrat în Registrul naţional de evidenţă a persoanelor prin împuternicit.